BIP – biuletyn informacji publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Śremie

/BIP – biuletyn informacji publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Śremie
BIP – biuletyn informacji publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Śremie2019-05-23T12:46:06+00:00

Organy: prowadzący i nadzorujący pracę szkoły

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Śremie
mgr Maria Bychawska

Wicedyrektor
mgr Magdalena Musielak

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Maciej Wachowiak

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniach

 Nabór na stanowisko: