/Dobre praktyki
Dobre praktyki2020-04-20T09:27:03+02:00

Project Description

Przykłady zajęć w ramach nauczania zdalnego

Scenariusze zajęć:

1 EDB

2 EDB

3 EDB

1 j.polski

 

Platformy 

zajęcia z języka angielskiego na platformie hangouts

 

test na platformie Quizizz

 

 

Konkursy

Konkurs „Ptaków śpiew”

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również artystycznych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew” 2020 Rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich. Więcej informacji na naszej stronie internetowej

 

Konkurs plastycznym na projekt znaczka pocztowego (szczegóły)

Zaprojektuj znaczek pocztowy na kartce A4 w tematyce wolontariat
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie
będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.
2. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm
szerokości i 21 cm wysokości).
3. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:
a. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
b. napisy;
c. podpisy autorów;
d. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”,
napis „PWPW”, itd.;
e. znaki towarowe, logotypy.
3. Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym
prace stworzone techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie
będą podlegać ocenie.

 

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna.

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży – uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców:

a) Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

b) Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego

Poniżej link z informacjami o Konkursie:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-v-edycja

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych  w Polsce termin nadsyłania prac w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna –
zostaje przesunięty i będzie zgodny z datą zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

 

Filmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok