//OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUN MEDYCZNY2018-11-24T12:28:42+01:00

Project Description

Kim jesteśmy?

Bezpłatną, roczną, policealną szkołą medyczną, kształcącą osoby dorosłe i młodzież w systemie zaocznym. Ukończenie szkoły pozwoli Ci stać się poszukiwanym pracownikiem w placówkach medycznych i nie tylko, zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwent naszej szkoły zdobędzie umiejętności pozwalające na kompleksową opiekę nad osobami przewlekle chorymi, samotnymi i niesamodzielnymi. By kształcić się w naszej szkole, nie wymagane jest świadectwo maturalne. Zapewnimy Ci praktyczną i merytoryczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu: Opiekun Medyczny. By do nas dołączyć potrzebujesz tylko świadectwo ukończenia ostatniej szkoły i zdjęcia.

Gdzie możemy pracować?

 • oddziały szpitalne: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii,
  ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii

 • zakłady pielęgniarsko-opiekuńcze oraz opiekuńczo-lecznicze

 • szpitale opieki długoterminowej

 • domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • sanatoria

 • hospicja

 • własna działalność gospodarcza – jako opiekun medyczny/ opiekun osoby starszej

Czego się uczymy/w czym uczestniczymy?

 • zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach

 • praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów

 • ukończenie kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Kwalifikacja, która trwa rok:

 • K1- Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z kim mamy zajęcia?

 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna

 •  pracownicy oddziałów szpitalnych oraz ośrodków zdrowia

Współpraca:

 • Szpital w Śremie

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie

 • Ośrodek Reumatologiczny w Śremie

 • Domy Pomocy społecznej na terenie powiatu śremskiego

 • indywidualna praktyka pielęgniarska

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok