//MODELARZ ODLEWNICZY
MODELARZ ODLEWNICZY2018-11-24T14:31:26+01:00

Project Description

Kim jesteśmy?

Branżowa szkoła I Stopnia. Uczeń naszej szkoły podpisze umowę o pracę w dniu rozpoczęcia nauki. Od początku roku szkolnego będzie pracownikiem Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. otrzymującym regularne, comiesięczne wynagrodzenia obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%, w drugim roku nauki – 5%, w trzecim roku – nie mniej niż 6%, od 1 września 2014 r. niższe wynosi od 149,60 zł do 224,40 zł. Odlewnia może również, za dobre wyniki w pracy, wypłacać uczniom nagrody uznaniowe.

Nauka trwa 3 lata, realizowana jest w systemie dziennym.

Gdzie możemy pracować?

 • Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A.
 • odlewnie w Wielkopolsce
 • Volkswagen-Polska

Czego się uczymy/w czym uczestniczymy?

 • zajęcia praktyczne odbywają się w większości w warunkach produkcyjnych w odlewni
 • w czasie nauki uczniowie pozyskują kwalifikacje z zakresu:
  • wykonywania odlewów w piaskowych formach odlewniczych
  • wykonywania odlewów metodami specjalnymi
  • przygotowania materiałów wsadowych oraz topienia metali w piecach odlewniczych
 • Nauka w naszej szkole umożliwia:
  • zdobycie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
   • M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
   • możliwość uzupełnienia wykształcenia na kursie kwalifikacyjnym i zdobycie tytułu technika odlewnika
   • M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

Z kim mamy zajęcia?

 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna
 • pracownicy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Współpraca

 • Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A.
 • Odlewnia Żeliwa TERIEL Sp.zo.o.

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok