//POWER I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym
POWER I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym2020-08-21T20:48:02+02:00

Project Description

Głównym celem projektu jest  zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych nowej technologii przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych  w  The Game Kitchen Sevilla oraz nabycie nowych, unikalnych kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania grafiki gier komputerowych 3D z wykonaniem fotografii i reklamy.

 • zdobycie doświadczenia zawodowego, poprzez praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności przedmiotowych (zawodowych) co przyczyni się do rozwoju zawodowego uczestnika – udział w praktyce zawodowej trwającej 2 tygodnie
 • rozwijanie i wykorzystywanie przez jego uczestników kompetencji w zakresie TIK, kompetencji językowych, organizacyjnych, społecznych oraz umacnianie cech osobowościowych ważnych w życiu zawodowym,
 • weryfikacja własnych predyspozycji zawodowych,
 • nabycie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej,
 • uświadomienie wśród uczestników konieczności uczenia się przez całe życie,
  wzrost świadomości międzykulturowej,
 • zachęcenie młodzieży naszego regionu do uczenia się w w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej,
 • zwiększenie zawodowej mobilności naszych uczniów na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej,
 • promowanie innowacyjnych metod i form kształcenia zawodowego, ustawicznego – mobilności zawodowej, – przybliżenie europejskiego systemu kształcenia oraz zasad organizacji pracy w branży IT
 • zwiększenie zainteresowania uczniów nauką języków obcych z konkretnych branż
 • zaliczenie praktyki zawodowej zagranicą oraz zdobycie certyfikatów potrzebnych na rynku pracy.
 • Maria Bychawska
 • Magdalena Musielak
 • Cecylia Szarzyńska
 • Karolina Karolak

Działania w ramach projektu będą realizowane:

 • Polska, Śrem
 • Hiszpania, Sevilla.

ZST przy współpracy z EuroMind zapewni po zakończeniu projektu każdemu uczestnikowi otrzymanie certyfikatu Europass – Mobilność , który opisze kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas stażu. Ponadto uczestnicy uzyskają certyfikat organizacji przyjmującej, dokumentujący wykonane zadania, okres trwania stażu oraz jego tytuł oraz certyfikat językowy dokumentujący odbycie kursu j.hiszpańskiego. Każdy uczeń otrzyma zapis uczestnictwa w projekcie na świadectwie promocyjnym a także świadectwie ukończenia szkoły i arkuszu ocen. Uczestnicy otrzymają również Europejski certyfikat umiejętności komputerowych, który będzie stanowił zaświadczenie o posiadaniu nowych umiejętności wykorzystania narzędzi do projekcji gry komputerowej. Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymają listy referencyjne, zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności oraz portfolio.

W stażu  dwutygodniowym praktyki odbywać się będą w  The Game Kitchen przy współpracy z euroMind. Uczniowie są w wieku od 16-18 roku życia.  Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów i technik organizacji reklamy. Uczestnicy to młodzież zmagająca się z bardzo trudną sytuacją rodzinną i finansową, co uniemożliwia im zdobycie kwalifikacji zawodowych poza granicami kraju. Wyjazd na praktyki zagraniczne nie tylko podniesie ich umiejętności językowe, ale także da im okazje do zetknięcia się z innowacyjnymi technikami. Poprzez dodatkowe zajęcia językowe, zawodowe i z doradztwa zawodowego uczniowie mają szansę na zdobycie dodatkowych cennych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej. Udział w projekcie przyczyni się do swobodnego poruszania się absolwentów na rynku pracy

Uczestnicy projektu podczas udziału w praktykach zdobędą następujące umiejętności zawodowe:

 • Nauka ustawień systemu animacji Mecanim w celu stworzenia animowanych obiektów w Unity
 • Nauka modelowania w Autodesk Maya, w tym modułowej metodologii tworzenia środowisk
 • Nauka podstaw modelowania postaci przypominających człowieka, gotowych do animacji w Autodesk Maya
 • Nauka animacji 3D w Photoshopie, Unity.

Dzięki realizacji projektu młodzież podczas praktyk zdobywając nabędzie nowych, unikalnych kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania grafiki gier komputerowych w 3D zfotografią obiektu.

This website uses cookies and third party services. Ok