Studia rekrutacja – pierwsze spotkanie

/Studia rekrutacja – pierwsze spotkanie
Studia rekrutacja – pierwsze spotkanie2021-10-01T09:31:33+00:00
Szanowni Państwo
Studia Pielęgniarstwo
Spotkanie informacyjne dot. zajęć odbędzie się 01 października 2021 o godzinie 18.00
Link do spotkania został wysłany na Państwa konto.

Wymagane dokumenty:

– świadectwo dojrzałości lub  świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ( kopia poświadczona przez uczelnię) lub inny dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia,

– świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej

– dowód osobisty do wglądu ( lub paszport w przypadku cudzoziemców),

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy ( na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę)

– 2 fotografie legitymacyjne

–  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej ( 85 zł)

 

Deklaracja

PODANIE Akademia Kaliska

Dokumenty proszę dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

sekretariat czynny w godzinach:

Pon.-Pt: 8:00 – 16:00

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
ul. Staszica 3,
63-100 Śrem

This website uses cookies and third party services. Ok