/COVID-19
COVID-192021-02-12T10:39:05+01:00

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitaliśmy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz z Państwem! Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ opracowaliśmy procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Będą one również rozsyłane na bieżąco do Państwa dziennikiem elektronicznym.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ZST od 1 września 2020

  1. Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w czasie przemieszczania się po budynku szkoły (korytarze i toalety).
  2. Maseczki są ściągane po zajęciu miejsca w klasie.
  3. Po wejściu do szkoły i wchodząc do sal lekcyjnych należy zdezynfekować ręce.
  4. Zużyte maseczki wrzuca się do oznakowanych pojemników.
  5. Klawiatury i myszki w salach informatycznych oraz inne pomoce dydaktyczne używane na zajęciach, są dezynfekowane po każdej lekcji, na której były używane.
  6. Na zajęciach z wychowania fizycznego rezygnuje się z kontaktowych gier zespołowych.
  7. Uczniowie z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka) nie będą wpuszczani na teren szkoły.

Z poważaniem
Maria Bychawska
Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie  udziela bezpośredniej pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży  oraz rodzicom w systemie stacjonarnym. Wspomaga także nauczycieli i specjalistów w  rozpoznawaniu  i rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.

Dane kontaktowe:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl

Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

Ponadto informuję, że w każdy ostatni wtorek miesiąca  w godz. 17.00-19.00 w poradni odbywają się konsultacje ze specjalistami dla rodziców, nauczycieli – bez konieczności wcześniejszego zgłaszania.

Z poważaniem
Maria Bychawska
Dyrektor Szkoły

 

COVID-19

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok