//Erasmus + Start w przyszłość
Erasmus + Start w przyszłość2019-02-11T18:08:32+01:00

Project Description

 • doskonalenie kierunkowych umiejętności zawodowych,
 • zapoznanie z montażem i utrzymaniem fotowoltaicznych systemów energii słonecznej, poznawanie różnych komponentów systemu fotowoltaicznego, zapoznanie się z różnymi formami wykorzystania paneli słonecznych, zapoznanie się z montażem i eksploatacją różnych paneli słonecznych, system słoneczny PV, poznanie nowoczesnych technologii słonecznych,
 • zapoznanie się z produkcją nowoczesnego zakładu elektronicznego oraz mniejszych zakładów usługowych,
 • możliwość zaliczenia praktyki zawodowej zagranicą,
 • przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika, a więc dobrego fachowca,
 • otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności (Certyfikaty i dokumentu Europass Mobility),
 • otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w zajęciach j. hiszpańskiego, otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w kursie dotyczącym fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej,
 • zwiększenie szans na znalezienie atrakcyjnej pracy, a po zakończeniu nauki uniknięcia wykluczenia zawodowego,
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego, a także hiszpańskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego,
 • budowanie postawy otwartości i możliwość zetknięcia się z inną rzeczywistością społeczno-kulturalną.
 • Maria Bychawska
 • Magdalena Musielak
 • Cecylia Szarzyńska
 • Karolina Karolak

Projekt umożliwił dotychczas jego uczestnikom odbycie dwutygodniowej praktyki zawodowej w drugiej oraz trzeciej klasie technikum, co jest warunkiem uzyskania promocji do następnej klasy. Uzyskanie dofinansowania z programy Leonardo da Vinci stworzyło możliwość, że praktyka ta mogła odbyć się w Sewilli. Pozwoliło na zapoznanie ich z nowoczesnymi technikami i technologiami w branży elektronicznej oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu, utrzymywania oraz wykorzystywania w życiu codziennym fotowoltaicznych systemów energii słonecznej. Uczestnicy stażu mieli okazję udoskonalić znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka technicznego, bardzo użyteczne okazało się intensywne przygotowanie językowe przed stażem. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia Sewilli i okolic, co niewątpliwie wpłynęło na ich otwartość na nowe kultury i nowych ludzi.

Energia odnawialna jest głównym motorem rozwoju gospodarki. Jest wielce przydatna w wielu sferach życia. Kierunek elektryczny i elektroniczny z wykorzystaniem odnawialne źródła energii jest specjalnością przygotowującą uczniów do pracy z nowoczesnymi technologiami. Uczniowie po powrocie ze stażu i ukończeniu szkoły będą pracownikami bardziej atrakcyjnymi, choćby ze względu na lepszą znajomość języka angielskiego, niemieckiego czy większe umiejętności praktyczne nabyte w czasie stażu.

Uczestnicy projektu, to uczniowie klasy II  oraz III technikum elektrycznego oraz elektronicznego. Interesują się przedmiotami związanymi ze zdobywanym zawodem. Wartościowy, zatem jest dla nich program stażu, obejmujący zajęcia związane z montażem, utrzymaniem i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemów fotowoltaicznych. Uczniowie zmagają się często z bardzo trudną sytuacją rodzinną i finansową – wyjazd to dla nich ogromna atrakcja. Uczestnicy projektu to osoby otwarte i samodzielne, które poradzą sobie z nawiązywaniem kontaktów i życiem z dala od rodzinnego domu. Cechuje ich również ciekawość świata i chęć poznawania nowych miejsc i ludzi. Każdy z nich myśli także o rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz niemieckim, a także poznanie w stopniu podstawowym języka hiszpańskiego.

W celu promowania oraz upowszechniania projektu została stworzona strona internetowa projektu na której stażyści na bieżąco zamieszczali informacje o projekcie oraz strona na facebooku.  W czasie stażu realizowany był materiał filmowy, który będzie wykorzystany do propagowania rezultatów stażu. Materiał zdjęciowy posłużył stażystom do utworzenia Kroniki Stażu oraz do wykonania prezentacji multimedialnych. Została nawiązana współpraca z prasą lokalną Tygodnikiem Śremskim na łamach, którego ukazały się cotygodniowe relacje z przebiegu stażu. Planowane jest informowanie mieszkańców naszego regionu o uczestnictwie uczniów w projekcie poprzez śremską telewizję TV Relax oraz szkolną telewizję Hipolit. Materiały upowszechniające projekt przedstawione będą uczniom naszej szkoły na bieżąco oraz podczas procesu rekrutacyjnego następnej grupy uczestników projektu. Pełna dokumentacja stażu przekazana zostanie do Starostwa Powiatowego w Śremie. Zostanie także stworzona fotoksiążka. Ponadto uczestnicy stażu wykonali: prezentacje multimedialne z przebiegu stażu, prowadzili dzienniczki uczniów w formie Port folio, w których dokonywali zapisów dokumentujących staż.

Miejsce stażu: Sewilla, Hiszpania

Czas trwania stażu: 2 tygodnie

Firmy współpracujące przy realizacji projektu z Zespołem Szkół Technicznych: firma euroMind oraz Zespół Szkół SAFA w Sewilli.

czestnicy projektu (uczniowie ZST) otrzymają następujące dokumenty: Europass CV, certyfikaty Europass Mobilność, certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz kursie języka hiszpańskiego, kartę świadczą o zdobytym doświadczeniu oraz umiejętnościach podczas stażu.

Chcielibyśmy, aby udział w stażu wyróżnił naszą szkolę spośród innych szkół naszego regionu. Chcemy zachęcić młodzież gimnazjalną do podejmowania nauki w naszej szkole w kierunkach przygotowujących ich do pracy z nowoczesnymi technologiami. Uruchamiając nowe kierunki nauczania, staramy się, aby nasi absolwenci mieli możliwość zatrudnienia w nowoczesnych zakładach. Informacja o udziale naszych uczniów w projekcie zostanie skierowana również do pracodawców.

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok