//TECHNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA
TECHNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA2018-11-24T12:25:53+01:00

Project Description

Kim jesteśmy?

Bezpłatną, policealną szkołą, kształcącą osoby dorosłe i młodzież. Absolwent naszej szkoły będzie w pełni przygotowany do pełnienia zadań z obszaru ochrony osób i mienia. Zapewnimy Ci praktyczną i teoretyczną wiedzę, dzięki której znajdziesz się w gronie poszukiwanych pracowników. Nauka trwa jeden rok i realizowana jest w systemie zaocznym. Ukończenie szkoły policealnej oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!). Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Gdzie możemy pracować?

 • agencje ochrony

 • banki

 • urzędy

 • budynki administracji oraz wszystkie instytucje,
  gdzie niezbędna jest ochrona

Czego się uczymy/w czym uczestniczymy?

 • organizowanie oraz realizowanie ochrony fizycznej osób i mienia

 • prowadzenie działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej

 • analizowanie stanu potencjalnych zagrożeń

 • samodzielne kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej

 • prowadzenie dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • właściwe stosowanie nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia

 • udzielanie pomocy przedlekarskiej

 • posługiwanie się bronią palną

Z kim mamy zajęcia?

 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna

Współpraca:

 • agencje ochrony (Lion)

 • ESA

 • przedsiębiorstwa branżowe

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok