ZST w niepodległościowych barwach i nastrojach!

/, Aktualności/ZST w niepodległościowych barwach i nastrojach!

Uczniowie ZST w sobotę zorganizowali wewnatrzszkolny festyn niepodległościowy. Z tej okazji odbył się konkurs klasowy związany z przygotowaniem przez młodzież rzeczy tematycznie związanej z obchodami 100lecia wolności naszego kraju. Konkurencja była duża, ale jury główną nagrodę przyznali klasie 4b i 4a, na zwycięskich miejscach znalazła się również klasa 2e i 1b- Gratulujemy

2018-11-19T12:08:00+00:00