//„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”
W ubiegłą środę nasza szkoła miała okazję zorganizowania spotkania podsumowującego szkolenie kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej w Biedrusku. Zespół Szkół Technicznych poczuł się tego dnia niezwykle wyróżniony, że w ramach współpracy szkół z klasami mundurowymi, podlegających Kuratorium Oświaty w Poznaniu, to właśnie naszej szkole przypadł zaszczyt bycia gospodarzem tej inicjatywy. Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Powiatu Śremskiego Pan Piotr Ruta, Wielkopolski Wicekurator Oświaty Pan Zbigniew Talaga, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uczniów Klas Mundurowych dr Jerzy Licki, Oficer Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu por. Szymon Andrzejewski, Dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Rafał Miernik, Dowódca
124. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Śremie ppłk Tomasz Woźniak, Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Śremie asp. szt. Krzysztof Tomaszewski. Po wystąpieniach gości, nastąpił uroczysty moment wręczenia podziękowań przygotowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, uczniom szkół wielkopolskich uczestniczącym w zimowym szkoleniu podstawowym na poligonie w Biedrusku. Młodzi żołnierze przyjęli również gratulacje złożenia przysięgi w 100 rocznicę złożenia pierwszej przysięgi wojskowej przez Wielkopolskich Powstańców 26 stycznia 1919r. Na koniec spotkania uczniowie klasy policyjnej i wojskowej przedstawili wspaniałe pokazy musztry paradnej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej służby.

Młodzież w szeregach „Terytorialsów”

2019-03-19T10:07:03+01:00
This website uses cookies and third party services. Ok