//Zawód zawsze na czasie – opiekun medyczny

Zawód zawsze na czasie

W dniu 19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych  odbyło się uroczyste zakończenie roku na kierunku Opiekun Medyczny. Roczną naukę w bezpłatnej szkole policealnej ukończyło 21 absolwentek. Wybór kierunku przez absolwentki przyczynił się do zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji. Wykwalifikowani opiekunowie medyczni mogą nie tylko podejmować pracę w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, hospicjach, czy innych tego typu placówkach, mogą także zakładać własne firmy stając się pracodawcami. Mają też możliwość podejmowania wyzwań zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Opiekunowie medyczni wspierają personel medyczny w opiece nad pacjentami. Ich praca jest często postrzegana jako ta, która nie wymaga specjalnych umiejętności. Nie jest to prawdą. Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną wymaga wiedzy z wielu dziedzin, począwszy od psychologii, poprzez anatomię, fizjologię czy też patologię. Słuchaczki dzięki nauce w ZST zdobyły uprawnienia i umiejętności, które z pewnością wykorzystają do jeszcze bardziej profesjonalnej opieki nad pacjentami, powierzonymi ich opiece każdego dnia. W trakcie zajęć edukacyjnych absolwentki nauczyły się zasad właściwej opieki nad podopiecznymi, udzielania im pierwszej pomocy oraz posługiwania się językiem migowym, niezbędnym do skutecznej komunikacji z osobami u których występują wady słuchu. Znają anatomię i fizjologię organizmu ludzkiego, potrafią właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia. Gratulujemy wyników w nauce i wyboru tak pożądanego, chociaż bez wątpienia trudnego zawodu.

Jednocześnie podkreślić należy, że RUSZYŁY ZAPISY DO BEZPŁATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ w Zespole Szkół Technicznych na rok szkolny 2019/2020, od września słuchacze mogą podjąć naukę na dwóch kierunkach:
OPIEKUN MEDYCZNY i ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ( NOWOŚĆ!!!). Zapraszamy już dzisiaj na Staszica 3.

2019-06-22T09:33:12+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok