//Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Wakacje to nie tylko czas na odpoczynek, to przede wszystkim czas na wykorzystanie wiadomości zdobytych w ciągu roku szkolnego…. i właśnie tego odpowiedniego wykorzystania nadchodzących 2 miesięcy życzymy w dniu dzisiejszym wszystkim uczniom Zespołu Szkół Technicznych. Jak dla tysięcy młodzieży zabrzmiał dzisiaj w naszej szkole ostatni symboliczny dzwonek. Pani Dyrektor Maria Bychawska w swoim przemówieniu oficjalnie otworzyła tak długo wyczekiwane wakacje, jednak zanim to nastąpiło wszyscy zebrali się na boisku szkolnym by w uroczysty sposób zakończyć rok szkolny 2021/2022. Pani Dyrektor w kilku zdaniach podziękowała uczniom, rodzicom, zgromadzonym gościom: Panom Komendantom za wspieranie działalności klas mundurowych: policyjnej i strażacko- ratowniczej , wiceprezesowi LKS Piast Panu Piotr Hoffman, który w minionym roku szkolnym zarażał pasją szachową młodzież ZST a także lokalnym mediom, które postanowiły uwiecznić dzisiejszą uroczystość. Miłe słowa usłyszało także grono pedagogiczne i administracja, którym podziękowano za minione dziesięć miesięcy, w trakcie których zrealizowano wiele inicjatyw, pomagano innym, ale przede wszystkim zdobywano wiedzę, która dobrze wykorzystana stanie się kluczem do realizacji zawodowych założeń. Czas zakończenia roku szkolnego okazał się również czasem rozstania z niektórymi nauczycielami ZST, gromkie brawa i upominki skierowane zostały w stronę Pani Małgorzaty Ławniczak, Pani Marty Statuckiej, KS. Michała Pękala, Pani Elżbiety Okoniewskiej i Pauliny Śmiejczak. Następnie kilka słów przekazali Komendant Śremskiej Straży Pożarnej- mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kierzek i Komendant Powiatowej Policji w Śremie – insp. Sławomir Jądrzak. Nie zabrakło oczywiście miejsca na podziękowania uczniowskie, te z rąk przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odebrała Pani Dyrektor Maria Bychawska, panowie komendanci oraz przedstawiciel Rady Rodziców- Pani Anna Wawrzyniak. W ciepłych słowach uczniowie podsumowali miniony rok dziękując Pani Dyrektor za wsparcie i empatię, Panu Staroście Śremskiemu Zenonowi Jahns za bezustanny rozwój naszej szkoły, dzięki czemu uczyć możemy się w budynku dostosowanym do każdego kierunku, który oferuje ZST . Komendantom złożono podziękowania za pokazanie od kuchni pracy w służbach mundurowych oraz za naukę musztry. Ciepłe słowa skierowano w stronę całego grona pedagogicznego, doceniając jego wkład w nauczanie i podejmowanie szeregu działań mających na celu umożliwienie uczniom zdania egzaminów maturalnych i zawodowych.
Niezapomniano także o uczniach, którzy w naszej szkole wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością na rzecz szkoły. Uhonorowano członków Korpusu Kadetów, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Pocztu Sztandarowego, wyróżniono też tych biorących udział w projekcie Młodzi w akcji+, Projekcie międzynarodowym Anna Frank czy realizatorów działań w ramach Tradycyjnego sadu. Upominki i podziękowania z rąk Pani Dyrektor oraz gości odebrało ponad 100 osób, co jest doskonałym dowodem na to, jak wielkie serca , otwarte umyły i ogromną empatię mają nasi uczniowie. Nie zabrakło także akcentu muzycznego- Alicja Nowacka ( absolwentka szkoły) wraz z Julią Krawczyk, melodyjnym krokiem wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój, a po odebraniu świadectw z rąk wychowawców, wszyscy powiedzieli sobie: do zobaczenia we wrześniu.

2022-06-28T09:55:49+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok