Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

//Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

2019-01-15T16:34:47+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok