//WOT wspiera działania Zespołu Szkół Technicznych

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią one uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Mottem WOT są słowa „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Od września bieżącego roku szkolnego WOT wspiera działania Zespołu Szkół Technicznych w ramach realizacji klasy wojskowej- technik elektronik i technik elektryk. W związku z tym na terenie placówki często odbywają się zajęcia dla uczniów prowadzone właśnie przez przedstawicieli WOT-u. Każde tego typu ćwiczenia są dla uczniów doskonałym sposobem na samorealizację i wsparcie późniejszego rozwoju zawodowego,młodzież jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

2019-03-15T13:40:58+01:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok