//Wigilia dla Rodzin Osób Niepełnosprawnych.

Wigilia dla Rodzin Osób Niepełnosprawnych zorganizowana przez Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im Św. Brata Alberta '”Nadzieja”. Życzenia złożyli: V-ce Starosta Piotr Ruta, Naczelnik Pionu Edukacji Urzędu Miejskiego Barbara Jabłońska, Prezes TPP „Nadzieja” Krystyna Szymańska oraz dyr. ZST im. H.Cegielskiego Maria Bychawska której uczniowie uświetnili uroczystość świątecznym występem.

2018-12-14T18:54:12+01:00
This website uses cookies and third party services. Ok