//Ważne – w trosce o bezpieczeństwo
Wobec zaistniałej sytuacji ogłoszenia pandemii przez WHO, w oparciu o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do szkoły.
Dlatego w trosce o bezpieczeństwo:
  • W związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych uczniowie powinni przebywać w domach.
  • Rodziców i uczniów zachęcam do kontaktu z dyrekcją i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, stronę www.zst.srem.pl
  • W przypadku potrzeby wsparcia służę Państwu pomocą pod nr  telefonu: 739 010 963
  • Informuję, że młodzież oraz Państwo mogą przez cały okres liczyć na wsparcie i pomoc  pedagogiczną. Pedagog szkolny dostępny jest dla Państwa pod numerem telefonu: 662 167 665
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Maria Bychawska
2020-03-26T07:57:16+01:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok