//W dniu 19 września uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie reprezentowali placówkę podczas 10 rocznicy odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

W dniu 19 września uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie reprezentowali placówkę podczas 10 rocznicy odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

W styczniu 2005 roku THP podjęło uchwałę o budowie pomnika i zleciło prace koncepcyjne Krzysztofowi Jakubikowi, w lutym wystąpiło do prezydenta Poznania o decyzję lokalizacyjną, a w marcu ustalono, że pomnik stanie u zbiegu ul. Św. Marcin i ul. Podgórnej, przy placu Wiosny Ludów. W styczniu następnego roku powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i rozpoczęto zbiórkę funduszy na wzniesienie monumentu, która trwała przez kolejne miesiące. W tym czasie pozyskiwano też sponsorów oraz ustalano wszelkie aspekty techniczne i prawne związane z tym przedsięwzięciem. Sukces tych działań potwierdzony został 7 sierpnia 2009 roku, kiedy to wmurowano akt erekcyjny pod wznoszony pomnik, a na fundamencie ustawiono cokół. Kilka tygodni później stanęła na nim rzeźba Hipolita Cegielskiego.

2019-09-23T08:55:05+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok