//„Uczeń w strefie nowych technologii” 2021-1-PL01-KA122-VET-000017142
Już za parę dni, za dni parę…
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, już w najbliższą sobotę rozpoczną swoją hiszpańską przygodę w Maladze. W dniu dzisiejszym Pani Dyrektor Maria Bychawska- inicjator zagranicznych wyjazdów młodzieży, spotkała się z grupą wyjazdową, rodzicami i opiekunami grupy ( koordynatorem P. C. Szarzyńską oraz zespołem projektowym P.J. Ratajczak, P. M. Musielak i P. K. Karolak). Celem spotkania było omówienie regulaminu wyjazdu, przebiegu praktyk oraz organizacja podróży. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim szerokiej drogi i zebrania jak największej wiedzy podczas dwutygodniowego stażu w hiszpańskiej firmie graficznej.
Podczas spotkania nie zabrakło także podziękowań od rodziców i uczniów, skierowanych w stronę Pana Starosty- Zenona Jahns, za to, że każdego roku ogromnym wsparciem otacza zagraniczne projekty realizowane przez Hipolita, dzięki którym młodzież z Zespołu Szkół Technicznych poznaje (nie tylko) polski, ale również światowy rynek pracy i ma okazję odbywać staż u cenionych europejskich pracodawców, co finalnie wzbogaca ich CV już na samym początku zawodowej drogi dzięki uzyskanym dokumentom Europass.
2022-08-17T08:45:05+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok