//Spotkanie przedstawicieli Miast Partnerskich – Bergen i Śremu.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta i Gminy Śrem odbyło się spotkanie przedstawicieli Miast Partnerskich Bergen i Śremu. Ze strony Niemiec udział wzięła w nim Burmistrz Bergen Pani Caludia Dettmar-Müller oraz Referent Kultury, Oświaty i Sportu Pani Sylvia Bothe. Spotkanie prowadzone było przez Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego, obecni byli na nim także Naczelnik Działu Oświaty Pani Barbara Jabłońska i Referent Oświaty Pani Agnieszka Doberstein-Bednarska, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Maria Bychawska oraz germanistka Pani Arletta Menzel. Każdy z gości miał okazję zapoznać się z inwestycjami i procesem rozwoju naszego miasta, a także powspominać, jak wygląda 30letnia już współpraca, wspomnianych powyżej miast partnerskich. Pani Dyrektor Maria Bychawska w trakcie swojego wystąpienia, zaprezentowała realizowane kierunki, pokrótce przedstawiła historię szkoły, a także podkreśliła chęć dalszej współpracy ze szkołami w Bergen, której filar stanowi coroczny udział młodzieży Hipolita w Dniach Pokoju im. Anny Frank.

2023-11-27T14:02:18+01:00
This website uses cookies and third party services. Ok