//Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W związku z pismem MEN oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ww. rozporządzeniu. Metody i formy oraz zasady oceniania zostały określone we wcześniejszych komunikatach.

 

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt przez e-dziennik lub telefoniczny: pod numerem  61 28 37 635 w godzinach od 7:30-15:30. Na stronie szkoły podany jest kontakt do Dyrektora Szkoły Marii Bychawskiej, Pedagoga Szkolnego Danuty Dziuby oraz koordynatora wolontariatu Pani Małgorzaty Ławniczak.

25_03_2020_Informacja-dla-rodziców

2020-03-26T07:55:38+01:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok