//Przyjaźń między szkołami

Przyjaźń między szkołami
6 czerwca b.r. Dyrekcja ZST wraz z uczniami wzięła udział w nadaniu imienia dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, którego patronem stał się Marcin Rożek. Na zaproszenie szkoły uczniowie ZST należący do wojskowej musztry paradnej zaprezentowali swoje umiejętności podczas oficjalnej części uroczystości. Było to wydarzenie zdecydowanie uświetniające tak ważny dzień dla ZSZ, nagrodzone gromkimi brawami przez wszystkich obecnych gości. Młodzież Hipolita wykonująca musztrę paradną zapraszana jest na wiele uroczystości lokalnych wzbudzając podziw wśród oglądających, którzy doceniają oddanie ojczyźnie, patriotyzm, precyzję i zaangażowanie młodych ludzi.

2019-06-10T08:40:40+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok