Praca nad projektem reportażu. Ubeda luty 2020

//Praca nad projektem reportażu. Ubeda luty 2020

UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ w mobilności ponadnarodowej i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia
„DZIENNIKARSTWO ZAWSZE NA CZASIE” numer: 2019-1-PMU-1104.

Przedsięwzięcie „DZIENNIKARSTWO ZAWSZE NA CZASIE” finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Rozpoczęcie zajęć. Zapoznanie ze środowiskiem, młodzieżą i pracownikami oraz miejscem. Przywitanie uczniów obu krajów. Omówienie programu i planu, praca nad projektem reportażu.

2020-02-18T23:23:35+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok