//UROCZYSTOŚĆ 55-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH – FOTORELACJA

Jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół Technicznych

 25 września nasza szkoła obchodziła 55-lecie swojego istnienia. Był to niezwykle podniosły  i wzruszający dzień dla całej naszej społeczności.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Mądrości Bożej w Parku Odlewników. Po niej nastąpił uroczysty przemarsz do auli Katolickiego Centrum Edukacji  i Kultury.  Wszyscy zgromadzeni udali się za  dziecięco- młodzieżową orkiestrą dętą, po niej szły poczty sztandarowe i klasy policyjne oraz kampania reprezentacyjna wojska-klasy wojskowe. W przemarszu brali udział m.in. dyrekcja szkoły, pracownicy, uczniowie, zaproszeni goście oraz zaprzyjaźnieni dyrektorzy pozostałych okolicznych szkół , przedstawiciele  firm, instytucji , służb mundurowych z którymi współpracuje nasza placówka.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury. Uroczyste otwarcie obchodów rozpoczęła Dyrektor szkoły Pani Maria Bychawska, która podziękowała w swoim przemówieniu  serdecznie wszystkim gościom za przybycie. Zwróciła trafną uwagę na fakt, że szkoła to nie tylko instytucja ale zwarta społeczność ludzi, którzy oddają jej swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Szczególne podziękowania skierowała do pedagogów i pracowników szkoły, którzy tworzyli i tworzą historię szkoły, charakteryzują się niezwykłą kreatywnością i talentem pedagogicznym. Oczywiście złożone zostały również serdeczne podziękowania Panu Staroście, zaprzyjaźnionym instytucjom, firmom i służbom mundurowym bez których osiągnięcia naszej szkoły nie byłyby możliwe. Pani Dyrektor powiedziała, iż jesteśmy Szkołą niezwykłą o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i innowacyjności, działającej dla dobra uczniów i całego środowiska.

Następnie wygłosili swoje przemówienia włodarze Śremu Starosta Śremski Pan Zenon Jahns i Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski oraz  Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji prof. dr inż. Andrzeja Bolewskiego i Radny Powiatu  Pan Hieronim Bartkowiak.

Niezwykle wzruszającym momentem dla społeczności szkolnej a przede wszystkim dyrekcji, byłych dyrektorów ZST, pracowników i emerytów było przedstawienie prezentacji  dotyczącej historii naszej szkoły. Odbyliśmy krótką podróż w czasie, podczas której zobaczyliśmy jak  i czym na przestrzeni lat żyła nasza szkoła. W trakcie prezentacji swoimi wspomnieniami podzielił się nami były uczeń naszej szkoły a obecnie Dyrektor PGO S.A. Odlewni Żeliwa ŚREM  Pan Jakub Kołakowski.

Następnie przedstawicielka grona pedagogicznego w imieniu dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów skierowała słowa podziękowania dla Starosty Śremskiego Pana Zenona Jahnsa oraz przedstawicieli służb mundurowych,  instytucji, firm, uczelni, którzy wspierają działania naszej szkoły, dokładają cenne cegiełki w to, by absolwenci Zespołu Szkół Technicznych byli młodymi ludźmi, doskonale przygotowanymi do pracy na rynku krajowym oraz zagranicznym.  Wszyscy zgromadzeni goście otrzymali pamiątkowe statuetki i upominki za pomocą których chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność za przybycie i wspólne świętowanie, a przede wszystkim za wieloletnie wsparcie  szkoły.

Wzruszającym  momentem uroczystości i zaskoczeniem dla Pani Dyrektor było złożenie jej  podziękowań przez przedstawiciela grona pedagogicznego i Samorządu Uczniowskiego  w imieniu wszystkich nauczycieli i uczniów. Złożyliśmy serdeczne podziękowania za tak dobre prowadzenie placówki a przede wszystkim za wsparcie i otwarte serce na nasze potrzeby.

Miłym akcentem spotkania były występy artystyczne Pani Julii Bartkowiak podczas których goście składali na ręce Pani Dyrektor kwiaty, życzenia i gratulacje.

Na koniec  uroczystości czekała na wszystkich niezwykła niespodzianka-tort urodzinowy!, ponieważ jubileusz naszej szkoły można było przyrównać do urodzin. Starosta Śremski został poproszony o symboliczne przekrojenie tortu, później nastąpił poczęstunek wszystkich zgromadzonych gości .

Następnie zaprosiliśmy wszystkich zgromadzonych do przemarszu na teren Zespołu Szkół Technicznych gdzie odbywały się dalsze obchody uroczystości m.in.: poczęstunek, zwiedzanie szkoły, wystaw, Sali pamięci ,wozów strażackich, policyjnych i wojskowych.

Jubileusz 55-lecia szkoły była to okazja do powspominania początków jej istnienia. Warto przypomnieć, że placówka powstała jako zaplecze do równolegle rozwijającej się Odlewni Żeliwa w Śremie. Kształciła przyszłych pracowników odlewni. Z czasem jej profil uległ zmianie. Przez ostatnie lata w ZST zaszły ogromne zmiany. Nasza szkoła stała się placówką nowoczesną i innowacyjną, ponieważ  idziemy za potrzebami rynku pracy.

Była to niezwykle piękna i wzruszająca uroczystość szczególnie dla tych jak wspominała Pani Dyrektor „którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii szkoły, którzy ją tworzyli i tworzą, rozwijają i wspierają”.

Goście obecni na uroczystości:

 Starosta Śremski Pan Zenon Jahns

Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marcin Szydłowski

Członek Zarządu Powiatu Śremskiego Pan Janusz Taciak

Członek Zarządu Powiatu Pan Wojciech Świdurski

Sekretarz Powiatu Śremskiego Pani Dominika Fornalik

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Pani Wioleta Jastrząbek

Radna Powiatu, emerytowany kierownik i pracownik szkoły Pani Elżbieta Michalska

Radny Powiatu oraz Prezes Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Pan Hieronim Bartkowiak

Radny Powiatu Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Pan Paweł Wojna

byli dyrektorzy  Zespołu Szkół Technicznych: Pan Zbigniew Ratajczak i Pana Zbigniew Baranowski oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły a także byli i obecni przedstawiciele Rady Rodziców

Komendant Powiatowy Policji w Śremie inspektor Sławomir Jądrzak

Koordynator klas policyjnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Pani Anna Czarnecka

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie kapitan Tomasz Kierzek

Komendant Straży Miejskiej w Śremie Pan Marian Goliński

Dowódca śremskiego batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Woźniak

Zastępca Dowódcy Szefa Sztabu 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych major Remigiusz Mierzchała

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu płk. Bogumił Pachulski

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji podinspektor Ewa Kasińska

Oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu kapitan Jacek Marczak

Proboszcz Parafii Garnizonowej pod wezwaniem św. Jana z Dukli – ks. major GrzegorzBechta

Kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej – podporucznik Mateusz Kubiak

ProrektorWyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji prof.dr inż. Andrzej Bolewski oraz przedstawiciele wyższych uczelni współpracujących ze szkołą:

Przedstawiciel Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania Pani Agnieszka Piekarzewska oraz Przedstawicieli Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Pani Dorota Zduniak i Pani Marta Kaźmierczak

Dyrektor PGO S.A. (Odlewni Żeliwa ŚREM ) Pan Jakub Kołakowski

Kierownik Śremskiego Sportu Pani Grażyna Matysiak

Dyrektor Sanepidu Śremskiego Pani Urszula Sitnicka

Dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury Pani Anna Baranowska

Wiceprezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta ”Nadzieja” Pani Krystyna Szymańska

Przedstawiciel Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie Pan Sławomir Baszyński

Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Śremie Pan Beata Baraniak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie Pani Maria Świdurska

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego Pan Jerzego Kondras

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Zofia Barcz

Przewodnicząca Rady Fundacji na rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Pani Maria Stefniak

Doradca Zawodowy oraz koordynator Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Śremie Pani Agata Szulczewska

Właściciel piekarni-cukierni „Łobza” Pan Michał Łobza

Dyrektor działu obsługi klienta w firmie Bejot Pani Edyta Kmiecik

Prezes zarządu Społem Pani Danuta Szafrańska

Prezes firmy Kuźnia Reklamy Pan Krzysztof Gruchalski

Przedstawiciel firmy Totem Pan Artur Strzelec

Przedstawiciel Proxicom S.C. Pan Łukasz Szafrański

Prezes Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. Pan Michał Sobolewski

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie Pani Ilona Gawęda

Członkowie Klubu Relax: Pani Elżbieta Kowalak, Pan Andrzej Lazar i Pan Wojciech Majchrzak

Szef śremskiego oddziału stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce im. Świętej Królowej Jadwigi” Pan Leszek Musiał

Manager Jump Space – Park Trampolin Śrem Pan Rafał Hejne, reprezentujący firmę Macieja i Szymona Kowalskich

Byłego Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie Pan Sławomir Drozd

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie Pani Halina Osińska

Wice Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Pani Beata Maciejewska

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. gen. Józefa Wybickiego Pan Piotr Mulkowski

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego Pan Piotr Karliński

Wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II Pan Kacper Knyspel

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej Pani Arleta Krysztofiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie Pani  Katarzyna Sadzikowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej Pan Maciej Wachowiak

Dyrektor Przedszkola „Mali Przyrodnicy” Pani  Lidia  Marcinkowska

Dyrektor Przedszkola „Słoneczna Gromada” Pani Elżbieta Kubera

Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wolsztynie Pan Ireneusz Rajman

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie Pan Ireneusz Smolarek

przedstawiciele mediów lokalnych

 

2019-09-30T11:06:29+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok