//Odział Przygotowania Wojskowego wziął dzisiaj udział w specjalistycznych zajęciach w 6 Batalionie Dowodzenia Sił Chemicznych w Śremie.

Odział Przygotowania Wojskowego wziął dzisiaj udział w specjalistycznych zajęciach w 6 Batalionie Dowodzenia Sił Chemicznych w Śremie. Ich przeprowadzenie było możliwe dzięki współpracy Pani Dyrektor Marii Bychawskiej z Dowódcą Ppłk. Remigiuszem Mierzchałą. Dziękujemy dowódcy oraz prowadzącym za rzeczowe przekazanie wiedzy i dzielenie się umiejętnościami z naszą młodzieżą. Tego typu spotkania odbywają się cyklicznie i pozwalają młodzieży zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza i obowiązkami jakie z niej wynikają. Warto przypomnieć, że OPW realizuje na bieżąco szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. W Zespole Szkół Technicznych obecnie kształci się 60 osób realizujących program w ramach wspomnianego OPW a Hipolit jest jedyną szkołą w powiecie i jedną z nielicznych w kraju, która daje młodzieży taką możliwość.

 

2023-09-28T07:45:23+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok