//„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy….” to właśnie dzisiaj uczniowie klas 4 liceum i 5 technikum z Zespołu Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy….” to właśnie dzisiaj uczniowie klas 4 liceum i 5 technikum z Zespołu Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Z dumą w sercach, łezką w oku i wyrazem szczęścia na twarzach zgromadzili się dzisiaj na boisku szkolnym, by wziąć udział; w specjalnie dla nich, przygotowanej uroczystości. Wszystkich zgormadzonych gości przywitała Pani Dyrektor Maria Bychawska, wśród nich znaleźli się: Dowódca 124 Batalionu Lekkiej Piechoty w Śremie ppłk Daniel Kubas, Komendant Powiatowej Policji w Śremie podinsp. Sławomir Jądrzak, w imieniu Pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł. bryg. Daniela Przewoźniaka, Daniel Rogasik, Przedstawiciel 6go Batalionu Chemicznego Sierżant Rafał Detzner, właścicielka Salonu Kosmetycznego Ly mejer- Pani Magdalena Czarnecka

Pani Dyrektor w przemówieniu podziękowała uczniom i ich rodzicom za minione, wspólne lata, za dokonane inicjatywy, bezinteresowną pomoc, za zaufanie i wsparcie. Następnie przemówiła Pani Anna Wawrzyniak- zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców ZST, dziękując wszystkim zgromadzonym za wspólne działania a gronu pedagogicznemu za wiedzę, nie tylko książkową, którą przekazywali młodzieży. Zakończenie, to niestety czas pożegnań, w związku z tym upominki i podziękowania trafiły na ręce, zarówno zaangażowanych w życie szkoły rodziców jak również uczniów. Nie zapomniano także o tych, którzy wyróżniali się na tle innych wyjątkową postawą i ofiarowaniem bezinteresownej pomocy, mowa o Jakubie Szulc i Jakubie Wawrzyniaku, a także ustępującej miejsca przewodniczącej Szkolnego Samorządu- Julii Krawczyk. Coroczna już tradycja to wybór najlepszego ucznia ZST, w tym roku najwyższą średnią otrzymał uczeń klasy 5f- Przemysław Naganowski. Nie mogło zabraknąć również kilku słów od kolegów i koleżanek z młodszych roczników- te w imieniu społeczności szkolnej absolwentom przekazał Kacer Gorzyński. Kiedy część oficjalna dobiegła końca, przed gośćmi wystąpiły utalentowane Hipolitki M. Bychawskiej i rozśpiewane uczennice klasy 3f.
Zanim zaś przysłowiowe czapki poleciały z głów, młodzież podziękowała wychowawcom za wspólnie spędzone lata.
Cóż- teraz już tylko zakasać rękawy i odliczać do matury!

Dziękujemy za wspólne lata w Hipolicie i już dzisiaj trzymamy kciuki za Wasze egzaminy dojrzałości!

2024-04-27T07:27:20+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok