//Job Shadowing podsumowanie projektu

Grupa 4 nauczycieli wzięła udział w zagranicznym projekcie w ramach programu Erasmus+ numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000056219. W trakcie tygodniowego pobytu w Maladze nauczyciele przyglądali się pracy przedstawicieli renomowanych, hiszpańskich firm. Była to jednocześnie okazja do poszerzenie swoich umiejętności, które następnie zostaną przekazane uczniom naszej szkoły. Tego typu wyjazdy są doskonałą szansą na wzbogacenie praktycznych i teoretycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych, poznanie sposobu funkcjonowania danej branży, metod aktywizacji i sposobów marketingowych oraz wykorzystania w praktyce narzędzi TIK, to także doskonała szansa na to by udoskonalić swój bogaty, nauczycielski warsztat.

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród nauczycieli, w szczególności w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności oraz kompetencji społecznych poprzez ponadnarodowe mobilności edukacyjne. Nauczyciele realizowali szkolenie oraz indywidualną pracę własną.

Podczas trwania projektu nauczyciele ZST brali udział w szkoleniu merytorycznym realizowanym w formie szkoleń i spotkań z pracodawcami. Tematem przewodnim był Job Shadowing, polegający na obserwowaniu funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż.

W trakcie trwania szkoleń nauczyciele  zapoznawali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich specyfiką oraz organizacją pracy a także regulaminami wewnętrznymi. Wspólne szkolenie pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie współpracy między szkołą a pracodawcami, a także na poznanie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw.  Podczas szkoleń nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z obsługą poszczególnych urządzeń, a także zdobyciu nowego doświadczenia, które będą mogli przekazać uczniom podczas zajęć.

W trakcie trwania projektu nauczyciele mieli szansę by móc się sprawdzić oraz zdecydowanie rozwinąć swoje umiejętności językowe, w szczególności języka angielskiego i języka hiszpańskiego. Dodatkowo udział w projekcie pomógł im wzmocnić ich mocne strony oraz rozwinąć te słabsze, która wynikała z poczucia, że trzeba samemu poradzić sobie w nowych okolicznościach. Możliwość przebywania wśród pracodawców z Hiszpanii pozwoliła na dyskusję o świadomości kulturowej, lepsze poznanie obyczajów i tradycji jak również naszego miejsca we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Czym byłaby nauka bez praktyki i wyjazd do Hiszpanii bez poznania tego kraju? Kadra nauczycielska miała możliwość poznać Malagę i jej okolicę dzięki zwiedzeniu jej najbardziej charakterystycznych miejsc. Dzięki temu nauczyciele mogli bliżej przyjrzeć się i zrozumieć jak głęboko tradycja oraz dziedzictwo narodowe jest zakorzenione w kulturze Hiszpanów. Punktem kulminacyjnym było uroczyste spotkanie podsumowujące w siedzibie firmy EUROMIND. Podczas wizyty nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym hiszpańskiego systemu edukacji.

Mobilność nauczycieli z pewnością zmieniła ich postawę zawodową i wzmocniła ich pewność siebie. Był on efektem rozwoju kompetencji językowych, międzykulturowych, a także możliwości poszerzenia horyzontów i kontekstu własnej pracy zawodowej o wiedzę, jak wygląda nauczanie w innym europejskim kraju. Wyjazd stał się okazją, by przekonać się, że nauczyciele potrafią poradzić sobie w nowych warunkach, a po powrocie mogą znacznie poprawić jakość swojej pracy dydaktycznej oraz dzielić się wiedzą na temat nowych rozwiązań. Nauczyciele podkreślali też, że wykorzystywanie nowych metod nauczania będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie zaangażowanie uczniów i ich motywację do nauki.

Na zakończenie nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w projekcie.
Opiekunem nauczycieli podczas pobytu w Maladze była Pani Aleksandra Nowosad.`

2023-07-11T13:30:40+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok