//Innowacyjność w II liceum Ogólnokształcącym ZST
Innowacyjność w II liceum Ogólnokształcącym ZST
Uczniowie klasy 1D kształcący się w klasie o profilu strażacko-ratowniczym uczestniczyli w minionym tygodniu w zajęciach fakultatywnych w jednostce Straży Pożarnej w Śremie. Zajęcia miały charakter teoretyczno- praktyczny i pozwoliły przyszłym strażakom niejako od podszewki poznać zawód, który sobie wybrali.Strażacy zaprezentowali sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki. W formie pogadanki i prezentacji uczniowie zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Wszyscy, jak na przyszłych strażaków przystało z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści o akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Młodzież miała też możliwość zwiedzenia budynku niedawno powstałej straży pożarnej a wszystko to odbyło się w ramach długoletniej już współpracy szkoły z komendą.

2019-10-26T20:29:12+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok