//II Defilada Klas Mundurowych
23 maja 2023 roku Zespół Szkół Technicznych stał się organizatorem: II Defilady Klas Mundurowych, we wtorkowe popołudnie na boisku szkolnym zebrali się uczniowie klas policyjnych, strażacko-ratowniczych i wojskowych, należących do Korpusu Kadetów. Celem uroczystości było zaprezentowanie przybyłym gościom, zdobytych w duchu patriotyzmu umiejętności oraz odebranie awansów na wyższe stopnie. Defiladzie przyglądali się licznie zgromadzeni goście, wśród nich znaleźli się: Starosta Śremski P. Zenon Jahns, Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski, Dowódca 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie ppłk. Daniel Dąbek, Dowódca 124 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Śremie ppłk. Daniel Kubas, Szef Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji major Jacek Sobolewski, 6 Batalion Chemiczny Sił Powietrznych w Śremie reprezentował kapitan Bartłomiej Kwiecień, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu reprezentował kapitan Michał Sezonowicz, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział w Śremie ppłk. w st. spocz. Józef Żeleźny, Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak wraz z funkcjonariuszami policji, Komendant Powiaty Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł. bryg. Tomasz Kierzek, Członek Rady Powiatu Śremskiego Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz przedstawiciel emerytowanych pracowników szkoły Pani Elżbieta Michalska, Szef Klubu RELAX przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie; Pan Wojciech Majchrzak Dyrektor Oddziału PKO Bank Polski w Śremie Pana Maciej Fabisiak, Przedstawiciel dealera BMW Inchcape Poznań Pan Daniel Perz oraz Pan Mirosław Miczke, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych Pani Anna Wawrzyniak, Członek Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych Pani Agnieszka Komorska.
Licznie zgromadzili się również rodzice uczniów, chcący towarzyszyć młodzieży w tym szczególnym dla nich dniu. Defilada rozpoczęła się od złożenie meldunku Staroście Śremskiemu Panu Zenonowi Jahns przez dowódcę uroczystości kadeta chorążego Bartosza Chaliła. Następnie głos zabrał Starosta Śremski, który w bardzo podniosłych słowach podkreślił wartość istnienia klas mundurowych oraz funkcje jakie one pełnią, zadania jakie przed nimi stoją i obowiązki wynikające z noszenia munduru. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Maria Bychawska- gospodarz dzisiejszej uroczystości. Podziękowała ona za przybycie wszystkim przybyłym gościom, podkreślając ważność współpracy i ogrom wsparcia jakie szkoła otrzymuje od Starosty Śremskiego, firm i przedsiębiorstw, służ mundurowych oraz szkół wyższych. Pani Dyrektor ciepłe słowa skierowała także w stronę rodziców i dziadków, dziękując im za zaangażowanie. Nie mogło zabraknąć także ciepłych słów skierowanych w stronę uczniów, bohaterów dzisiejszego dnia, Pani Dyrketor podkreśliła, że jest dumna z tego, że młodzież ZST nie zapomina o dawnych wartościach głoszonych w haśle: Bóg, honor, ojczyzna! Następnie B. Chalił zaprosił wyróżnionych do przysięgi, po czym nastąpiło oficjaln przekazanie dowódcom pododdziałów legitymacji członkowskich Korpusu Kadetów i wręczenia wyróżnionym uczniom awansów na wyższe stopnie. Serdecznie gratulujemy wszystkim tym, którzy dzisiaj odebrali swoje wyróżnienia! Kolejnym elementem dzisiejszego dnia była defilada, przygotowana przez uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych, na której czele maszerował dowódca dzisiejszej uroczystości kadet chorąży Bartosz Chalił. Było podniośle, z patriotycznym wydźwiękiem, powagą dla munduru i poszanowaniem tradycji. Po spektakularnym pokazie prowadzący uroczystość ogłosili zakończenie oficjalnej części defilady, a oczy wszystkich skupiły się na występie naszej utalentowanej mażoretki- Zosi Gruszki. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie oraz zapewnienie, że wszyscy spotkają się na kolejnej, III już Defiladzie Klas Mundurowych w Zespole Szkół Technicznych.
fot. Natalia Owczarek, Szymczak Oliwia
2023-09-29T08:00:25+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok