//VI. WIELKOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ Z KLASAMI MUNDUROWYMI

Nasza szkoła poczuła się niezwykle wyróżniona, że to właśnie jej przypadł zaszczyt bycia gospodarzem VI. Wielkopolskiego Forum Szkół z Klasami Mundurowymi, zainicjowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dnia 28 listopada, sala Śremskiego Sportu gościła wielu znamienitych gości -Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty p. Krzysztofa BŁASZCZYKA, Wicestarostę Powiatu Śremskiego p. Piotra RUTĘ, starszego wizytatora KO dr. Jerzego LICKIEGO, komendantów i dowódców jednostek mundurowych, przedstawicieli wyższych uczelni oraz instytucji współpracujących ze służbami mundurowymi, ponadto dyrektorów szkół realizujących programy nauczania w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i nauczycieli – opiekunów klas mundurowych.
Głównym założeniem organizatorów corocznego forum była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz przybliżenie wiedzy w zakresie struktur organizacyjnych klas mundurowych znajdujących się w województwie wielkopolskim. Podczas panelu dyskusyjnego poruszone zostały zagadnienia dotyczące zasad współpracy oraz możliwości wspierania szkół prowadzących klasy o profilu mundurowym.

2018-12-05T11:51:51+01:00
This website uses cookies and third party services. Ok