//Doskonalimy umiejętności pierwszej pomocy

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęli w dniu dzisiejszym cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia obejmują kilka bloków tematycznych i mają za zadanie przygotować grono pedagogiczne do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Prowadzącymi są wyspecjalizowani funkcjonariusze służb mundurowych. Dziękujemy za każdą cenną wskazówkę w tym jakże istotnym dla wszystkich temacie. Po zakończeniu kursu Pani Dyrektor Maria Bychawska podziękowała Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej P. D. Przewoźniakowi oraz przedstawicielowi Komendy Powiatowej Policji w Śremie P. D. Wojtkowskiemu za poświęcony czas.

2023-03-14T12:04:17+01:00
This website uses cookies and third party services. Ok