//Defilada klas mundurowych
W uroczystej „Defiladzie klas mundurowych”, w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie uczestniczyli dzisiaj Starosta Śremski, zgromadzeni goście, dyrekcja szkoły, rodzice i najbliżsi młodzieży uczącej się w klasach: policyjnych, strażacko-ratowniczych czy wojskowych.
Defiladę oficjalnie rozpoczął Starosta Śremski Pan Zenon Jahns, który w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne jest kształcenie młodzieży w klasach mundurowych, bowiem to oni zasilą później grono tych, którzy będą bezinteresownie nieść pomoc, ciepłymi słowami wszystkich zgormadzonych przywitała także Pani Dyrektor Maria Bychawska, która skierowała słowa podziękowania za wsparcie do wszystkich zgromadzonych gości, przyjaciół szkoły oraz rodziców.
Wspólnie ze Starostą Śremskim Panem Zenonem Jahns Pani Dyrektor Maria Bychawska wręczyła uczniom awanse na wyższe stopnie, to dla wszystkich odbierających bardzo ważny moment, awans stanowi bowiem docenienie ciężkiej pracy, wysokich wyników w nauce i wzorowego zachowania.
Uroczystość wpisała się już w kalendarz corocznych imprez Hipolita i po raz kolejny była bardzo dużym, podniosłym wydarzeniem w życiu szkoły, udział wzięli w niej także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Starosta Śremski Pan Zenon Jahns, Dowódca 6go Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie ppł Daniel Dąbek, Dowódca 124 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Śremie ppłk Daniel Kubas, Zastępca Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu, Centralny Wojskowy ppłk Jacek Sobolewski, Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Krzesiny ppłk Łukasz Piętka, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk Józef Żeleźny, Komendant Powiatowej Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł. Bryg Daniel Przewoźniak, Brygadier w stanie spoczynku Tomasz Kierzek, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie podinspektor Ewa Kasińska, Profilaktyk Komendy Powiatowej Policji w Śremie, aspirant Sztabowy Krzysztof Tomaszewski, Rektor WSKiZ w Poznaniu prof. dr Jerzy Olszewski, Pełnomocnik Rektora tej samej uczelni mgr Agnieszka Piekarzewska, Szef Klubu Relax Pan Wojciech Majchrzak, wraz z Panią Elżbietą Kowalak i Anną Michalak, Dyrektor Oddziału PKO Bank Polski w Śremie Pan Maciej Fabisiak. Nie zabrakło również przedstawicieli Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych.
Ogromne wrażenie na zebranych zrobiła precyzyjnie przygotowana, pod okiem Dowódcy Korpusu Kadetów- Bartosza Chaliła, defilada Była to przysłowiowa wisienka na torcie dzisiejszego dnia. Pokazała jak doskonale uczniowie radzą sobie z musztrą- ćwiczenie czyni mistrza- gratulujemy.
2024-04-26T08:45:36+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok