Człowiek jest wart tyle ile może dać drugiemu człowiekowi.

//Człowiek jest wart tyle ile może dać drugiemu człowiekowi.

Człowiek jest wart tyle ile może dać drugiemu człowiekowi.

To piękne powiedzenie cały czas kieruje postępowaniem dyrekcji, grona pedagogicznego, oraz młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. Mimo iż świat zamknął się w domach, a życie skupia w większości na monitorach komputera społeczność Hipolita pomaga na wszelkie możliwe sposoby. W minionym tygodniu pisaliśmy o ogromnym zaangażowaniu dyrekcji, pracowników i uczniów ZST w rozwożenie chryzantem, dzisiaj chcielibyśmy pokazać ich otwarte serca dla potrzebujących mieszkańców powiatu i pomoc im przez noszenie osobom starszym i niepełnosprawnym posiłków. W ramach  współpracy w tej z klubem „Relax” i Towarzystwem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, prężnie działająca ekipa  z Zespołu Szkół Technicznych odpowiada i będzie odpowiadała na wszystkie sygnały dotyczące potrzeby pomocy osobom słabszym i chorym. Pomagajmy, bo może i my za moment będziemy tej pomocy potrzebować?

2020-12-08T09:41:03+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok