//Ameryka w zasięgu każdego ucznia Hipolita.
Ameryka w zasięgu każdego ucznia Hipolita 🌺
Nowy rok szkolny, nowe możliwości.
Hipolici – pamiętajcie, że osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach i uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów otworzy Wam drzwi do udziału w praktykach w USA w roku szkolnym 2024/2025. Warto zakasać rękawy!
Dzięki 10 letniej współpracy i organizacji w szkole praktyk dla naszej młodzieży przez panią koordynator Cecylię Szarzyńską młodzież zdobywa doświadczenie. Podpisanie kolejnego porozumienia nie zamyka drogi Hipolitom, a otwiera drzwi dla uczniów którzy zdobędą Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Starosty.
2024-03-21T10:37:48+01:00
This website uses cookies and third party services. Ok