//12.04 Warsztaty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wydział Technologii Drewna.

Profesjonalne warsztaty na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu

Dnia 12 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po przywitaniu przez prodziekana ds. Studiów WTD UP w Poznaniu dr hab. inż. Edwarda Roszyka grupa została zapoznana ze strukturą organizacyjną Uniwersytetu. Ponadto prodziekan w bardzo ciekawy sposób  przedstawił  bogatą działalność uczelni oraz specyfikę studiowania na ww. wydziale. Po zapoznaniu z kierunkami studiów prodziekan pokazał młodzieży pracownie do badań naukowych, z których mogą korzystać zarówno studenci jak i przyszli doktoranci. Uczniowie brali udział w fascynujących zajęciach praktycznych, podczas których między innymi sprawdzali pod mikroskopem z jakich komórek zrobione jest drewno oraz czy jest możliwe wypicie soku przez kawałek drewna. Następnie w Zakładzie Ochrony i Konserwacji Drewna Instytutu Chemicznego, uczniowie poznali elementy niszczące drewno, obserwowali proces spalania drewna, waty oraz wyrzut oleju. Warsztaty przeprowadzone bardzo ciekawie i profesjonalnie zachęciły młodzież do zgłębiania tematu przemysłu drzewnego. Na zakończenie uczniowie otrzymali „drewniane” upominki od władz uczelni. Podczas pobytu na Uniwersytecie młodzież jeszcze bardziej uświadomiła sobie potrzebę poznania tajników technologii drewna, jak również zapotrzebowanie na specjalistów tego kierunku. Zespół Szkół Technicznych współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami z zakresu przemysłu drzewnego oraz Uniwersytetem Przyrodniczym – oferuje naukę w klasie technik technologii drewna. Zapraszamy do podjęcia nauki na tym kierunku.

 

2019-04-19T12:01:01+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok