2TA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 wf-1/2 #wf9 B2
wf-2/2 #w10 B3
  rys.tech.-2/3 AS 15    
2 8:35- 9:20 wf-1/2 #wf9 B2
wf-2/2 #w10 B3
  k_j.ang-1/3 #A12 1
0_j.niem-3/3 #np9 28 (MCK)
   
3 9:25-10:10 j.polski DA 24 wf-1/2 #wf9 B2
wf-2/2 #w10 B3
pom. el.i el-1/3 GW 10b
teo.obr.fot-2/3 PK 25
  rys.tech.-2/3 AS 25
4 10:20-11:05 godz.wych Mu 28 (MCK) mon.ukł-1/3 GW 26
urz.sprz.fot-2/3 PK 25
0_j.niem-2/3 #np8 Bibli.
k_j.ang-3/3 #A13 7
mon.ukł-1/3 GW 16 przeds. Ty 25
5 11:15-12:00 j.polski DA 23 mon.ukł-1/3 GW 16
teo.obr.fot-2/3 PK 25
pom. el.i el-1/3 GW 15a
tech.foto.-2/3 PK 25
j.polski DA 15 pom. el.i el-1/3 GW 15a
r_chemia-2/3 Pa 21
6 12:10-12:55 religia K2 r_geografia-1/3 Mu 26
teo.obr.fot-2/3 PK 25
pom. el.i el-1/3 GW 22
tech.foto.-2/3 PK 25
mat. EK 15 dział.gosp. Ty 28 (MCK)
7 13:05-13:50 religia 26 r_j.ang-1/3 #R12 28 (MCK)
r_j.ang-3/3 #R13 7
pom. el.i el-1/3 GW 22
tech.foto.-2/3 PK 25
k_j.ang-1/3 #A12 14
k_j.ang-3/3 #A13 7
mat. EK 13
8 14:00-14:45   r_geografia-1/3 Mu 16
urz.sprz.fot-2/3 PK 25
pom. el.i el-1/3 GW 22
tech.foto.-2/3 PK 25
r_j.ang-1/3 #R12 2
r_j.ang-3/3 #R13 7
urz.inst.ele-1/3 GW 15a
r_chemia-2/3 Pa 21
9 14:50-15:35   uk.an.-1/3 GW 22
urz.sprz.fot-2/3 PK 25
tech.foto.-2/3 PK 25 mon.ins-1/3 TD 23
cyfr.obr.obr-2/3 MS 9
urz.inst.ele-1/3 GW 15
cyfr.tech.mu-2/3 AS 9
10 15:40-16:25   mon.ins-1/3 TD 23   mon.ins-1/3 TD 23
cyfr.obr.obr-2/3 MS 9
elektr i elk-1/3 GW 15
est.hist.fot-2/3 AS 9
11 16:30-17:15         mon.ins-1/3 TD 23
Obowiązuje od: 14.10.2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 14.10.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum