3T_C 3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 0_j.niem-3/3 #np7 28 (MCK) k_j.niem-3/3 #NK2 22 proj. multim-1/3 KJ 12
pr.kamp.rekl-3/3 AB 25
teo.obr.fot-1/3 PK 25 wf-2/3 #wf8 B1
2 8:35- 9:20 religia MJ Bibli. r_chemia Pa 2 proj. multim-1/3 KJ 12
pr.kamp.rekl-3/3 AB 25
wf-2/3 #wf8 B1 wf-2/3 #wf8 B2
3 9:25-10:10 mat. EK 15 r_j.ang-2/3 #R11 10b
r_j.niem-3/3 #NR2 26
proj. multim-1/3 KJ 12
org. tech. r-3/3 AB 15a
tech.foto.-1/3 PK 25
pr.kamp.rekl-3/3 AB 12
religia MJ K1
4 10:20-11:05 j.polski DA 24 mat. EK 13 proj. multim-1/3 KJ 12
pr.kamp.rekl-3/3 AB 26
tech.foto.-1/3 PK 25
pr.kamp.rekl-3/3 AB 15a
k_j.ang-2/3 #A11 10b
k_j.niem-3/3 #NK2 26
5 11:15-12:00 0_j.ang-1/3 #ap2 26
k_j.ang-2/3 #A11 10b
mat. EK 21 cyfr.tech.mu-1/3 MS 12
el.pr i etyk-3/3 AB 26
tech.foto.-1/3 PK 25
pr.kamp.rekl-3/3 AB 15a
k_j.ang-2/3 #A11 10b
k_j.niem-3/3 #NK2 26
6 12:10-12:55 cyfr.obr.obr-1/3 AS 12
dz. gosp w r-3/3 AB 15a
prz.mat.cyfr-1/3 MS 12
org. tech. r-3/3 AB 15a
r_chemia Pa 1 r_j.ang-2/3 #R11 Bibli.
r_j.niem-3/3 #NR2 26
j.polski DA 14
7 13:05-13:50 dz. gosp w r-3/3 AB 15a prz.mat.cyfr-1/3 MS 12 u_hist.i sp. Ja 1 godz.wych Ja 25 j.polski DA 14
8 14:00-14:45 pr.kamp.rekl-3/3 AB 9   u_hist.i sp. Ja 1 prz.mat.cyfr-1/3 MS 11
z_ang.rek-3/3 Wa Bibli.
cyfr.tech.mu-1/3 MS 9
9 14:50-15:35 pr.kamp.rekl-3/3 AB 9        
Obowiązuje od: 14.10.2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 14.10.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum