3T_B 3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 wf-1/2 #wf7 B1 k_j.ang-1/3 #AK9 1
0_j.niem-2/3 #np6 24
wf-1/2 #wf7 B1   wf-2/2 #wf8 B1
2 8:35- 9:20 mat. EK 15 podst.polig. OD 9 wf-1/2 #wf7 B1 wf-2/2 #wf8 B1 wf-2/2 #wf8 B2
3 9:25-10:10 podst.polig. OD 9 r_j.ang-1/3 #AR9 2
r_j.ang-2/3 #R10 Bibli.
model.dru3D AS 9 j.polski KK 2 rys.tech. MS 11
4 10:20-11:05 u_hist.i sp. AW 2 r_biologia RM 1 mat. EK 14 masz. i urz. MS 11 k_j.ang-1/3 #AK9 1
k_j.ang-2/3 #A10 28 (MCK)
5 11:15-12:00 k_j.ang-2/3 #A10 7
0_j.niem-3/3 #np5 2
r_biologia RM 2 komp.społ Ty 2 masz. i urz. MS 11 k_j.ang-1/3 #AK9 2
k_j.ang-2/3 #A10 K2
6 12:10-12:55 religia MJ K1 j.polski KK 2 druk. cyfrow MS 11 r_j.ang-1/3 #AR9 7
r_j.ang-2/3 #R10 9
mat. EK 13
7 13:05-13:50 model.dru3D AS 9 j.polski KK 2 druk. cyfrow MS 11 u_hist.i sp. AW 2 godz.wych KK 7
8 14:00-14:45 religia MJ 25 rys.tech. MS 11 druk. cyfrow MS 11    
9 14:50-15:35   druk. cyfrow MS 11 druk. cyfrow MS 11    
Obowiązuje od: 14.10.2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 14.10.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum