1TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 pom. el.i el-1/3 GW 23
tech.foto.-2/3 PK 25
wf-7/8 #w16 B3 0_j.niem-1/8 #n15 28 (MCK)
informatyka-6/8 #if2 9
wf-8/8 #w15 B1  
2 8:35- 9:20 pom. el.i el-1/3 GW 22
komp.obraz.-2/3 PK 25
0_j.niem-2/8 #n14 Bibli.
informatyka-5/8 #if3 12
k_j.ang-3/8 #A19 21
k_j.ang-4/8 #A18 22
elektr i elk-1/3 GW 7
cyfr.tech.mu-2/3 OD 25
e_dla_bezp KK 2
3 9:25-10:10 pom. el.i el-1/3 GW 23
komp.obraz.-2/3 PK 25
k_j.ang-3/8 #A19 1
wf-8/8 #w15 B1
wf-7/8 #w16 B3
wf-8/8 #w15 B2
pom. el.i el-1/3 GW 16
teo.obr.fot-2/3 AS 9
mat. KP 13
4 10:20-11:05 religia ZI K2 k_j.ang-4/8 #A18 16
wf-7/8 #w16 B1
historia Ja 15 religia ZI K1 godz.wych Li K1
5 11:15-12:00 BHP MT 1 przeds. Ty 23 wok St 15 j.polski Li 21 wos Ja 13
6 12:10-12:55 elektr i elk-1/3 GW 26
tech.foto.-2/3 PK 25
fizyk. RP 24 j.polski Li 24 elektr i elk-1/3 GW 15a geogr. Mu 24
7 13:05-13:50 elektr i elk-1/3 GW Bibli.
est.hist.fot-2/3 WE 12
tech.foto.-2/3 PK 25 j.polski Li 24   biol. KC 23
8 14:00-14:45 mon.uru.masz-1/3 GW 22
est.hist.fot-2/3 WE 12
  chem. Pa 13   historia Ja 15
9 14:50-15:35 mat. KP 13        
Obowiązuje od: 14.10.2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 14.10.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum